Bouwen en restaureren

Veel van de mooiste huizen in Italië zijn ooit gerestaureerd tot wat zij nu zijn. Dit betekent dat er ooit een koper is geweest die er niet voor is teruggedeinsd om de restauratie of renovatie van een pand te starten. Wie droomt er niet weg bij dat te restaureren huis op die unieke plek. Toch is de restauratie of zelfs nieuwbouw van een huis iets wat niet voor iedere koper van een huis in Italië een eenvoudig traject is. Er bestaan diverse culturele verschillen, andere werkwijzen, taalbarières en afwijkende, strenge bouwvoorschriften die een dergelijk proces tot een complex project maken. De regels omtrent bouwen en verbouwen zijn in Italië zeer strikt. Voor alle werkzaamheden aan de buitenzijde van een woning is vergunning noodzakelijk. Daarnaast moeten alle installaties zoals elektra, waterleiding en verwarming voldoen aan strenge Italiaanse certificeringen. Een verbouwing kan daarom nooit plaatsvinden zonder het inschakelen van lokale specialisten. De kosten voor restauratie hangen uiteraard af van de staat van het huis en de wensen van de eigenaar. Omdat een restauratie nooit kan plaatsvinden zonder lokale specialisten, moet voor een totaalrestauratie al snel rekening gehouden worden met een bedrag van € 1.700 à 2.500 per m2, uiteraard afhankelijk van wensen en keuzes. De kosten van arbeid en materialen zijn in principe vergelijkbaar met die in noord-Europa.

Door de jaren heen heeft ons bedrijf intensieve ervaring opgedaan met het verkopen van te restaureren objecten en de aansluitende restauratie. Lokale kennis en contacten zijn bij iedere restauratie of bouwproject onmisbaar, maar de vertaling van uw ideeën in een realiseerbaar ontwerp evenzeer. ItaliaCasa kan u in de meeste van de gebieden waar ons team werkzaam is doorverwijzen naar vakmensen uit ons netwerk van specialisten die na de aankoop uw (ver)bouwproject ter hand kunnen nemen.