Disclaimer

Algemeen

ItaliaCasa stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die ItaliaCasa op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. ItaliaCasa is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ItaliaCasa, en/of haar leveranciers. Informatie van ItaliaCasa ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ItaliaCasa.

Veiligheid

Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. ItaliaCasa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid

ItaliaCasa is niet aansprakelijk voor beveiliging, gebruik of misbruik door derden van deze gegevens.

Privacy

ItaliaCasa gebruikt gegevens over bezoekers van haar websites nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). ItaliaCasa stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking. Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan wordt uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van toezending of het stoppen van toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Daarnaast kunt u zich ten alle tijde afmelden via onze websites. Wanneer u er niet in slaagt zich op een van deze manieren af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Onder ItaliaCasa wordt verstaan ItaliaCasa BV en ItaliaCasa Srls.

Klik hier voor onze volledige privacy- en cookieverklaring.

Onze regio's

Op zoek naar uw droomhuis in een van deze gebieden?