Financieren

Kopers van een huis in Italië doen de investering vaak uit eigen middelen. Met de huidige nog altijd relatief lage rentestanden kan het ook aantrekkelijk zijn de aanschaf van een Italiaanse tweede woning (gedeeltelijk) te financieren.

Welke mogelijkheden zijn er?

Een veel gebruikte mogelijkheid is die van het herfinancieren van de eigen woning in het land van herkomst. Met de nog altijd vrij lage rentetarieven, is dit een eenvoudige en snelle manier om middelen vrij te maken. Kopers met een eigen bedrijf verstrekken vaak een lening aan zichzelf om de aanschaf mogelijk te maken. Advies van een financieel adviseur is dan wel essentieel. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan is men aangewezen op een hypotheek bij een Italiaanse bank. Daarbij dient echter bedacht te worden dat door de sterk toegenomen eisen die de Italiaanse overheid stelt in het kader van anti-witwaswetgeving, veel Italiaanse banken zijn gestopt met het verstrekken van hypotheken aan niet-residenten. Als u echter van plan bent om naar Italië te verhuizen en dus resident te worden, dan kunt u een hypotheek aanvragen bij een Italiaanse bank. Er moet dan wel een aantoonbare en stabiele bron van inkomsten blijven bestaan. Het is wel belangrijk om vast te stellen dat Italiaanse banken niet geïnteresseerd zijn in het financieren van B&B's op basis van een bedrijfsplan. Financieren op het vastgoed en een bestaande inkomstenbron (salaris) is altijd het uitgangspunt.

Welke eisen stelt een Italiaanse bank?

Italiaanse banken stellen uiteraard dat de aanvrager over voldoende vaste inkomsten moet beschikken om de rente plus aflossing te kunnen betalen. Om dit aan te tonen moet de aanvrager een aantal documenten aan de bank aanleveren, waarvan een deel in het Italiaans vertaald dient te worden. Een aflossingsvrije hypotheek bestaat niet, en u betaalt altijd rente èn aflossing. Het maximale hypotheekbedrag is doorgaans 50 à 60% van de aankoopprijs of de getaxeerde waarde indien deze lager zou zijn dan de aankoopwaarde. Daarnaast hanteren Italiaanse banken vaak een minimum hypotheeksom van € 100.000,-.

Kan ItaliaCasa bemiddelen?

Als Italiaans makelaarskantoor kan ItaliaCasa niet zelf bemiddelen bij het aanvragen van een hypotheek in Italië. Klanten die met ItaliaCasa een woning in Italië willen kopen, kunnen wel in contact gebracht worden met banken en financiële tussenpersonen in Nederland en Italië.

Onze regio's

Op zoek naar uw droomhuis in een van deze gebieden?