Financieren

Kopers van een huis in Italië doen de investering vaak uit eigen middelen. Maar zeker met de huidige rentestanden kan het ook aantrekkelijk zijn de aanschaf van een Italiaanse tweede woning (gedeeltelijk) te financieren.

Welke mogelijkheden zijn er?

Een eerste en veel gebruikte mogelijkheid is die van het herfinancieren van de eigen woning in het land van herkomst. Zeker nu de rentetarieven zeer laag zijn, is dit een eenvoudige en snelle manier om middelen vrij te maken. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan is men aangewezen op een hypotheek bij een Italiaanse bank. Veel Italiaanse banken hebben ervaring met buitenlandse huizenkopers en kunnen -onder voorwaarden- een hypotheek verstrekken aan buitenlanders die een tweede verblijf willen kopen. Een kanttekening die gemaakt moet worden is dat Italiaanse banken niet geïnteresseerd zijn in het financieren van B&B's op basis van een bedrijfsplan. Financieren op het vastgoed en een bestaande inkomstenbron (salaris) is echter wel mogelijk.

Welke eisen stelt een Italiaanse bank?

Een Italiaanse bank stelt net als een Nederlandse of Belgische bank dat de aanvrager over voldoende vaste inkomsten moet beschikken om de rente plus aflossing te kunnen betalen. Om dit aan te tonen moet de aanvrager een aantal documenten aan de bank aanleveren, waarvan een deel in het Italiaans vertaald dient te worden. Voor een meer gedetailleerde opgave van de vereisten kunt u hier een leaflet downloaden. Een aflossingsvrije hypotheek bestaat niet, en u betaalt altijd rente èn aflossing. Het maximale hypotheekbedrag is doorgaans 50 à 60% van de aankoopprijs of de getaxeerde waarde indien deze lager zou zijn dan de aankoopwaarde. Daarnaast hanteren Italiaanse banken vaak een minimum hypotheeksom van € 100.000,-.

Kan ItaliaCasa bemiddelen?

Als Italiaans makelaarskantoor kan ItaliaCasa niet zelf bemiddelen bij het aanvragen van een hypotheek in Italië. Klanten die met ItaliaCasa een woning in Italië willen kopen, kunnen wel in contact gebracht worden met banken en financiële tussenpersonen in Nederland en Italië.

Onze regio's

Op zoek naar uw droomhuis in een van deze gebieden?