Situatie rondom de invoering derdenrekening Italiaanse notarissen

februari 2016

In aansluiting op wat wij al eerder schreven in 2015 in een van onze nieuwsbrieven, geven we graag een verduidelijking van de situatie rondom de invoer van de derdenrekening bij Italiaanse notarissen. Er bestaat op dit moment veel onduidelijkheid. Het signaal dat uit Italië kwam in 2014 was veelbelovend: Italiaanse notarissen zouden voortaan een aparte derdenrekening moeten aanhouden om via deze rekening de betaling van onroerend goed transacties te laten verlopen. Op veel websites en door veel deskundigen is hierover direct melding gemaakt en veel klanten verkeren in de veronderstelling dat deze verplichting ook daadwerkelijk van kracht is geworden. De werkelijkheid is op dit moment echter iets 'Italiaanser'. De 'legge della stabilità 147/2013 art.1 commi 63' en daarop volgenden spreekt over de nieuwe regelgeving, waarbij de notaris verplicht wordt om alle betalingen voor wat betreft de overdracht te laten verlopen op een daarvoor bestemde bankrekening, en het geld pas vrij te geven wanneer de overdracht voltrokken is. Deze wet is inderdaad op 1 januari 2014 van kracht geworden, Echter: 'comma 67' van het betreffende wetsartikel zegt:

'Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità'di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati'.

hetgeen zoveel wil zeggen dat de betreffende wettelijke verandering binnen 120 dagen na de eerste januari 2014 van kracht had kunnen worden, maar slechts nadat de nationale raad van notarissen hierover gehoord zou zijn geweest. Hierin schuilt op dit moment de impasse, de raad van notarissen is hierover nog niet gehoord of houdt de wet mogelijk nog steeds tegen; een typisch Italiaans probleem!

Overigens treffen wij in diverse delen van Italië wel steeds meer notarissen aan die vooruitlopend op de veranderingen wel al een derdenrekening hebben geopend. In de praktijk is er een groeiend aantal notarissen dat hun derdenrekening ook al ter beschikking stellen voor gebruik bij de betalingen van vastgoedtransacties. Een goede zaak omdat daardoor ook voor buitenlandse huizenkopers de financiële transacties eenvoudiger worden. En daarnaast geeft de betrokkenheid van de notaris vertrouwen alhoewel dat niet het eerste doel van deze verandering is. Het is namelijk zo dat het tot nu toe meest toegepaste huidige systeem van betalingen (met gedekte, niet-overdraagbare op naam gestelde cheques, assegni circolari) voor de koper ook weinig risico's met zich mee brengt. Zie voor een uitleg van dit systeem onze post van februari 2011, eerder verschenen als bijdrage aan de website van Mondi.

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden