Financieren

juni 2016

Een typisch kenmerk van de Italië liefhebbende huizenkoper is dat er meestal geen financiering nodig is om het droomhuis aan te kopen. Dit in tegenstelling tot buitenlandse huizenkopers in landen als Spanje, Frankrijk of de Benelux die vaak wel behoefte hebben aan een hypotheekverstrekker om de aanschaf te financieren. Er blijkt dat de Italië liefhebbers al vaak jaren hun droom van een huis in het land van de laars koesteren en daar ook bereid voor zijn geld opzij te leggen. Maar toch komt het ook nu weer meer voor dat kopers de aanschaf van een Italiaanse tweede woning (gedeeltelijk) willen financieren. Het is goed om de mogelijkheden en ook onmogelijkheden op een rij te zetten. Dit is extra belangrijk omdat de koper die wil gaan deelnemen aan de Italiaanse vastgoedmarkt goed voorbereid moet zijn. In een eerder artikel beschreven we al dat er in Italië bij het aangaan van een koopovereenkomst al direct aan de verkoper dient te worden aanbetaald. Daarnaast is het maken van een financieringsvoorbehoud in Italië vrij ongebruikelijk. Een Italiaanse verkoper zal het vaak interpreteren als een teken van zwakte en zal het bod als minder serieus beoordelen.

Welke mogelijkheden zijn er (nog)?

Een veel gebruikte mogelijkheid is die van het herfinancieren van de eigen woning in het land van herkomst. Met de nog altijd vrij lage rentetarieven, is dit een eenvoudige en snelle manier om middelen vrij te maken. Kopers met een eigen bedrijf verstrekken vaak een lening aan zichzelf om de aanschaf mogelijk te maken. Advies van een financieel adviseur is dan wel essentieel. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan is men aangewezen op een hypotheek bij een Italiaanse bank. Daarbij dient echter bedacht te worden dat door de sterk toegenomen eisen die de Italiaanse overheid stelt in het kader van antiwitwaswetgeving, veel Italiaanse banken zijn gestopt met het verstrekken van hypotheken aan niet-residenten. Als u echter van plan bent om naar Italië te verhuizen en dus resident te worden, dan kunt u een hypotheek aanvragen bij een Italiaanse bank. Er moet dan wel een aantoonbare en stabiele bron van inkomsten blijven bestaan. Het is wel belangrijk om vast te stellen dat Italiaanse banken niet geïnteresseerd zijn in het financieren van B&B's op basis van een bedrijfsplan. Financieren op het vastgoed en een bestaande inkomstenbron (salaris) is altijd het uitgangspunt.

Welke eisen stelt een Italiaanse bank?

Een Italiaanse bank stelt net als een Nederlandse of Belgische bank dat de aanvrager over voldoende inkomsten moet beschikken om de rente plus aflossing te kunnen betalen. Om dit aan te tonen moet de aanvrager een aantal documenten aan de bank aanleveren, waarvan een deel in het Italiaans vertaald dient te worden. Voor een meer gedetailleerde opgave van de vereisten kunt u hier een leaflet downloaden. De aanvrager dient zich te realiseren dat het Italiaanse hypotheeksysteem in vergelijking met die in Nederland zeer eenvoudig is. Een aflossingsvrije hypotheek bestaat niet, en u betaalt altijd rente èn aflossing. Het maximale hypotheekbedrag is doorgaans 50 à 60% van de aankoopprijs of de getaxeerde waarde indien deze lager zou zijn dan de aankoopwaarde.

Bereid uw financiële zaken alvast voor. Weet wat u kunt lenen en welk gedeelte uit eigen middelen zal moeten komen. Alleen op die manier kunt u slagvaardig de Italiaanse vastgoedmarkt betreden. Een markt die in veel gebieden sterk aan het herstellen is en waardoor het kan voorkomen dat u niet de enige geïnteresseerde bieder bent.

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden