markt 2017 en vooruitzicht 2018

december 2017

2017

Het jaar 2017 is weer bijna voorbij, zoals ieder jaar weer het moment om het afgelopen jaar te beschouwen. Een jaar dat Italië eindelijk weer in een wat rustiger vaarwater bracht en in veel gebieden tekenen van economisch herstel te zien gaf. De situatie in noord-Europa op economisch gebied gaf een sterk vertrouwen en herstel van o.a. de lokale huizenmarkt te zien, hetgeen haar weerslag had in het vertrouwen van tweede huizenkopers. De Second Home beurzen in Nederland en België gaven hoge bezoekersaantallen en wederom een sterke vraag naar Italiaans vastgoed te zien.

Het tweede huizen segment vs lokale markt

Zoals we al vaak signaleren, is er een zichtbaar verschil in prijs- en marktontwikkelingen tussen de vastgoedmarkt voor tweede (luxe) woningen en de markt voor permanente bewoning. Deze laatste categorie had de afgelopen jaren sterk te maken met de economische situatie in Italië, waar de eerste categorie daar eigenlijk geen gevolgen van ondervond. In 2017 kwam er eindelijk meer stabiliteit in het segment voor permanente bewoning. Voor de gehele markt geldt verder dat het aantal transacties echter voor het derde opvolgende jaar is toegenomen. Het is lastig om de huizenmarkt als een markt te beschouwen omdat de ontwikkeling van het tweede huizensegment door andere factoren wordt beïnvloed dan de lokale markt. De sterke vraag vanuit het buitenland is een constante factor die de afgelopen jaren grote invloed gehad heeft op de conditie van de Italiaanse tweede huizenmarkt. Voor kopers blijft het een aantrekkelijke tijd. Het prijsniveau is lager dan voor de crisis en het aanbod is over het algemeen groter dan enkele jaren geleden.

Het noorden

In het noorden gaven de meren een sterk beeld te zien waarbij de groei in de vraag wel stabiliseerde. De regio Piemonte heeft een nog grotere groei laten zien dan vorig jaar. Met name de Langhe, Monferrato en Basso-Piemonte gafen een spectaculaire groei in belangstelling te zien en kunnen nu als volwaardige alternatieven voor de meer traditionele gebieden in midden-Italië worden gezien. Kopers uit de Benelux en met name Scandinavië domineren de markt. Het Lago Maggiore blijft van de grote noordelijke meren ook dit jaar licht achter, zowel qua ontwikkeling als voor wat betreft de interesse vanuit de markt. Een trend die de afgelopen jaren al was te zien heeft zich in 2017 doorgezet: de vraag naar goede woningen in de wintersportgebieden van de Dolomieten heeft eveneens een nog nooit eerder waargenomen niveau bereikt. Een probleem is hierbij wel dat achterblijvende projectontwikkeling de prijzen relatief hoog laat zijn. 

Midden Italië

In midden Italië is een herstel te zien van de vraag na de aardbevingen die Le Marche en Umbria in 2016 hebben getroffen. Het aanbod is in sommige gebieden ruim en kopers zijn kritisch. In Toscane is een mooi herstel van de prijzen te zien in de segmenten van appartementen en vrijstaande villa's. De prijzen hebben echter nog altijd niet het niveau van voor de crisis bereikt waardoor het nog altijd een goede tijd is om te investeren. In ieder geval adviseren wij kopers die interesse hebben in regio's als Toscane, Umbria en Le Marche om niet langer af te wachten.

De skigebieden

Ook in 2017 heeft de groei in de Italiaanse wintersportgebieden zich duidelijk voortgezet. In de statistieken is te zien dat er op de vakantiemarkt een grote vraag is naar accommodaties en deze trend duidelijk waarneembaar in de vastgoedmarkt. Kopers vanuit de Benelux, de UK, Scandinavië zorgen voor een grote groei in de belangstelling. Een probleem blijft de schaarste. Door de jaren heen is er aanmerkelijk minder ontwikkeld dan in omringende Alpenlanden waardoor er voor de kopers geen grote onderhandelingsmarges bestaan. Zij zullen daadkrachtig de markt moeten betreden want er is concurrentie.

Vooruitzicht

Voor 2018 verwachten we voor het tweede huizensegment een voortzetting van de bestaande trend die we al een aantal jaren zien. De prijzen zullen in de meeste gebieden stabiel blijven, maar door de beperkte ontwikkelingen in midden-Italië, kan er wel een schaarste ontstaan aan bepaalde soorten woningen. Dit geldt met name voor de midden-Italiaanse regio's zoals Toscane, Umbrië en Le Marche. In de meest gewaardeerde of prestigieuze gebieden in Toscane, de Dolomieten en aan de noord-Italiaanse meren zal het prijsniveau onveranderd hoog blijven. Door de ieder jaar toenemende interesse vanuit landen met een sterkere economische situatie zal het prijsniveau in het hogere segment van de markt eveneens sterk blijven. Voor Piemonte verwachten wij dat de groei in de belangstelling onverminderd sterk zal groeien. De regio heeft alles mee: de kwaliteit van leven, bereikbaarheid en een aantrekkelijk prijsniveau. Of er al een herstel van de markt in zuid-Italië zal plaatsvinden valt sterk te betwijfelen.

 

Als u met ons wilt spreken over de actuele marktsituatie in de laars, of meer specifiek in een bepaalde regio neem dan gerust contact met ons op!

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden