markt 2021 en vooruitzicht 2022

december 2021

2021 is weer bijna voorbij en daarmee laten we een gedenkwaardig jaar achter ons. Het tweede jaar dat de wereld in de greep was van de Corona pandemie. Ook een jaar dat een enorm herstel te zien gaf van de wereldwijde economie. De combinatie van een historisch lage rentestand, een sterke opleving van de aandelenbeurzen, sterk stijgende vastgoedprijzen in landen als Nederland maar ook nog steeds geldende intercontinentale reisbeperkingen zorgde voor een explosie van de internationale belangstelling in recreatief vastgoed in Europa. In Italië zagen wij deze trend eveneens. Belangstelling vanuit de hele wereld, maar ook vanuit Italië zelf zorgde voor een ongekende toename van de vraag naar tweede huizen in alle segmenten. Met zelfs de eerste tekenen van schaarste als gevolg. Ieder jaar beschouwen wij in de maand december het afgelopen jaar en geven onze visie op het komende jaar. Het jaar 2021 begon met diverse inreisbeperkingen in Italië hetgeen kopers niet weerhield om te kopen: voor het eerst maakten wij mee dat woningen ongezien werden gekocht.

Ongekend grote vraag

Na het eerste Coronajaar waarin de markt zich sterk herstelde, heeft dit zich ook in 2021 voortgezet, zelfs tijdens de reisbeperkingen die er gedurende de winter en de eerste maanden van het jaar nog waren. Toen de beperkingen in het voorjaar werden opgeheven, kwamen kijkers vanuit heel Europa al snel naar Italië en overstroomden in sommige gevallen letterlijk de markt. Kopers kregen weinig tijd om te beslissen omdat men vaak met elkaar in concurrentie kwam. De zomer kenmerkte zich door een stormachtig verloop. Een fenomeen dat nog niet in deze vorm had plaatsgevonden. Ons team draaide vele overuren. Ook vanuit de Italiaanse markt zelf bleef een grote vraag naar een 'Casa di campagna' bestaan. Na de zomer namen wij de eerste tekenen van een schaarste waar. Veel woningen waren in een korte tijd verkocht en er kwam onvoldoende nieuw aanbod beschikbaar om deze onbalans te corrigeren. Sterke prijsstijgingen ontstonden nog niet direct, maar wel werd de bedenktijd korter en werden de onderhandelingsmarges kleiner. In sommige gebieden verdwenen deze marges vrijwel geheel.

Factoren voor een sterke markt

Zoals hierboven al aangehaald, de sterke vraag werd aangejaagd door een aantal factoren. Vanuit de Italiaanse markt was een jaar eerder al een sterke vraag naar tweede huizen in eigen land ontstaan. Denk aan de Italianen die tijdens de grote lockdown vastzaten op appartementen in de stad en daarom een huis op het platteland wilden kopen. Ook buitenlandse kopers kochten tweede woningen omdat het bezit van een tweede huis de zekerheid geeft dat er altijd een fijne vakantie te genieten is in een veilige, eigen omgeving. Maar er waren ook sterke financiële motieven. De historisch lage of soms zelfs negatieve rente maakte dat het bezit van spaargeld vrijwel niets oplevert en tegelijkertijd dat financieren zeer goedkoop was. Daarnaast waren de zeer beweeglijke beurskoersen voor veel beleggers te 'avontuurlijk' waardoor het beleggen in vastgoed erg populair bleef. In Nederland beschikten veel kopers over een grote overwaarde in hun eerste woning die eenvoudig vrijgemaakt kon worden voor een aankoop elders.

Ontwikkelingen

Alle bekende gebieden in noord-, midden- en zuid-Italië hebben duidelijk geprofiteerd van de zeer sterke markt. Voor het eerst zagen we ook dat kopers uitweken naar minder bekende deelgebieden, op zoek naar gunstigere prijzen en aanbod. Het is duidelijk dat ook zuid-Italië profiteert van de goede omstandigheden. Puglia heeft haar plaats veroverd als een van de meest populaire delen van de Italiaanse vastgoedmarkt. In midden-Italië zijn de 'traditionele' gebieden zoals Le Marche, Umbria en Toscane nog steeds zeer gewild terwijl in het noorden het merengebied, Piemonte, Liguria en de Dolomieten een zeer sterk beeld gaven. Er ontstaat in diverse gebieden schaarste. Projectontwikkeling blijft in Italië traditioneel sterk achter bij andere landen waardoor er relatief weinig nieuw gebouwde woningen of projecten beschikbaar komen. Dit is onder andere goed merkbaar in de wintersportgebieden en het heeft in vrijwel het hele land gevolgen voor het prijsniveau. Van duidelijke prijsstijgingen is (nog) geen sprake, maar onderhandelingsmarges verdwijnen snel.

Vooruitzicht

Voor het komende jaar voorzien we een aantal elementen die vertrouwen in de verdere ontwikkelingen rechtvaardigen. Corona zal nog langer een deel van de dagelijkse realiteit blijven waardoor kopers voor een deel gedreven zullen worden door dezelfde motieven als de afgelopen 2 jaren. Economen verwachten ook voor 2022 een voortzetting van economisch herstel, alhoewel onduidelijk is hoe nieuwe varianten van het virus de groei zullen gaan beïnvloeden of vertragen. Al met al zien wij het jaar 2022 positief tegemoet en staan zoals altijd klaar om geïnteresseerde huizenkopers te begeleiden.

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden