markt 2022 en vooruitzicht 2023

december 2022

Bijna laten we het jaar 2022 weer achter ons. Het is een traditie dat wij ieder jaar een beknopte beschouwing geven van het beeld dat de Italiaanse tweede huizenmarkt heeft gegeven en hoe wij tegen het nieuwe jaar aankijken. De afgelopen jaren zijn geen 'saaie' jaren geweest. Er gebeurde veel in de wereld en het waren vooral zaken die het grote publiek nooit zag aankomen. Nauwelijks hadden we de wereldwijde corona pandemie achter ons gelaten of daar was er plotseling een verschrikkelijke oorlog op het Europese continent. Naast een humanitaire ramp heeft deze oorlog ingrijpende gevolgen gehad voor de wereldeconomie: stijgende brandstofprijzen, sterke inflatie, een dreigende recessie en -voor het eerst sinds jaren- een stijgende rentestand.

Blijvend stabiele vraag

Ondanks de wereldwijde ontwikkelingen hebben wij nog geen afname van de vraag naar tweede verblijven of investeringsobjecten in Italië waargenomen. Het bezoekersaantal van de Nederlandse Second Home beurs in Utrecht van oktober gaf een record aantal bezoekers met een nog nooit vertoonde interesse voor Italië. In onzekere tijden blijkt het investeren in vastgoed onverminderd populair. Ook vanuit andere delen van de wereld wisten kopers goed de weg naar Italië te vinden. Amerikaanse, Scandinavische, en Zwitserse kopers waren zeer actief op de markt.

Invloed gestegen rentetarieven

De invloed van de gestegen rentetarieven is tot nu toe zeer beperkt gebleven. Kopers doen een aanschaf vaak met eigen middelen of (voor Nederlandse kopers) met een verzilverde overwaarde in een eigen woning. De mogelijkheden voor niet-residenten voor het verkrijgen van een hypotheek bij Italiaanse banken zijn ondertussen zeer beperkt geworden. De strenge Italiaanse anti-witwas wetgeving maakt dat het verstrekken van hypotheken aan deze kopersgroep een te lastig traject is geworden.

Prijsstijgingen

De in de vorige jaren ingezette schaarste heeft in 2022 geresulteerd in prijsstijgingen in diverse gebieden. Met name bij nieuw gebouwde woningen in projecten aan de noord-Italiaanse meren, de wintersportgebieden maar ook midden Italië zagen we soms flinke prijsstijgingen. De verklaring hiervoor heeft te maken met de sterk gestegen kosten die projectontwikkelaars moeten maken voor de inkoop van bouwmaterialen maar ook met de marktomstandigheden.

Ontwikkelingen

Alle gangbare gebieden hebben in 2022 geprofiteerd van de sterke vraag naar woningen, in alle segmenten. Tevens was er een stijging van de budgetgrootte waarneembaar. Van alle regio's was de populariteit van Puglia het meest in het oog springend. De vraag naar woningen is daar in enkele jaren ongekend gegroeid waardoor er een forse schaarste is ontstaan. Het meest gewilde gebied is het gebied in de provincie Brindisi met de beroemde Trulli. De traditionele gebieden in midden Italië, Toscane, Umbria en le Marche blijven onverminderd populair waarbij de in het vorig jaar ontstane schaarste heeft zich ook dit jaar voortgezet, in alle prijsklassen. Als gevolg hiervan zijn te restaureren woningen nu populairder dan voorheen. In noord-Italië is en blijven de wijngebieden van Piemonte (Langhe en Monferatto) een constante factor in de second home markt.

Vooruitzicht

De ontwikkelingen in de wereld zullen in Europa gevolgen hebben voor de economische groei en diverse ander aspecten van het dagelijkse leven. Naar verwachting zal een wereldwijde recessie gevolgen kunnen hebben voor de situatie op de markt voor residentiële woningen (de lokale markt). De kredietcrisis van een decennium geleden heeft ons echter geleerd dat de vraag naar recreatief vastgoed (tweede verblijven) in Italië stabiel zal blijven. Vanuit de hele wereld is er een constante vraag naar woningen in het land van de laars en Italiëliefhebbers zijn in de hele wereld te vinden. Er zal zonder twijfel een groep kopers zijn die een meer afwachtende houding zal aannemen, maar tegelijkertijd kennen veel andere investeringsmogelijkheden een grillige koersontwikkeling. De rentestand is nog altijd relatief laag waardoor deze de vraag naar vastgoed niet in de weg zal staan. Onze verwachtingen voor 2023 blijven daarom positief.

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden