Nieuwbouwprojecten in Italië

juni 2011

Italië kent –zoals ieder gewild tweede huizenland- diverse nieuwbouwprojecten die in de fase vanaf de tekentafel of ´in aanbouw´ verkocht worden. Het voordeel voor de koper is vaak een ruime keuze en een eigen inbreng in afwerking waardoor het huis ´op maat´ gemaakt kan worden. Mooie brochures en documentatie moeten de koper het juiste gevoel geven en over de streep trekken. In het verleden ging het wel eens fout en kwamen kopers voor onaangename verrassingen te staan. Berucht zijn enkele projecten aan de noord-Italiaanse meren die ongeveer 10 jaar geleden op de markt werden gebracht en waar alles wat mis kon gaan, mis ging. Ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten inden gefaseerd hun geld, een deel bij tekenen van het contract, volgende delen bij diverse onderdelen van de bouw en het laatste deel bij oplevering. Enkele bouwers van deze projecten gingen gedurende de bouw van het project failliet en klanten waren hun geld kwijt en bleven met lege handen achter. Zeker als er gekocht was met geleend geld en met een verhuurgarantie was het leed niet te overzien!

Gelukkig is hier in 2005 een einde aan gekomen doordat een nieuwe wet is aangenomen die kopers van een nieuwbouwprojecten hiertegen beschermt. Deze wet stelt dat een verkoper of bouwer van een nieuwbouwhuis of –project bij iedere deelbetaling een bankgarantie moet verstrekken ter grootte van hetzelfde bedrag. Wanneer de bouwer dan toch failliet gaat is het door de klant geïnvesteerde bedrag ‘verzekerd’ en wordt door de betreffende bank uitgekeerd. Het is wel raadzaam om te laten controleren wie de garantie verstrekt en of dat een bestaande betrouwbare instelling is. Het is na de intreding van deze wet namelijk nog wel eens gebeurd dat partijen die te kwader trouw waren niet bestaande garanties hebben afgegeven.
Deze wet biedt ook nog andere vormen van bescherming. Zo moet de bouwer onder andere een garantie verstrekken van 10 jaar op bouw-, fabricage- en constructiefouten.
De wet kent wel enkele beperkingen. Ze is alleen van toepassing op kopers die natuurlijke personen zijn (niet op rechtspersonen) en voor het betreffende nieuwbouwproject moeten de vereiste bouwvergunningen afgegeven zijn. Het is dus ook van belang dit goed te (laten) controleren alvorens een koopcontract te tekenen. Samenvattend is het altijd raadzaam om slechts met een betrouwbare partij zaken te doen. Dat voorkomt veel ellende.

Ronald de Rooy

Managing partner - overige gebieden